SALE UP TO 50% OFF

sale
ต้องการความช่วยเหลือ ?
MMCHIC

การโอนเงินและแจ้งชำระเงิน

ท่านสามารถชำระเงินได้โดยการโอนเงินผ่านธนาคารเข้ามาที่เลขบัญชีดังต่อไปนี้

ธนาคาร กสิกรไทย ประเภท ออมทรัพย์ สาขา โลตัสทาวน์อินทาวน์
ชื่อบัญชี บจก.เอ็มเอ็มฌิค เลขที่บัญชี 644-2-14355-0

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ประเภท ออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัล เอ็มบาสซี
ชื่อบัญชี ธนเดช ศรีพฤกษมาศ เลขที่บัญชี 407-125244-8

ธนาคาร กรุงเทพ ประเภท ออมทรัพย์ สาขา เดอะซีนทาวน์อินทาวน์
ชื่อบัญชี บจ. เอ็มเอ็มณิค เลขที่บัญชี 905-7-05984-3

ธนาคาร ธนชาติ ประเภท ออมทรัพย์ สาขา เดอะไนน์เซ็นเตอร์
ชื่อบัญชี ธนเดช ศรีพฤกษมาศ เลขที่บัญชี 673-6-04083-7

หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อแจ้งยืนยันการชำระเงิน

ย้อนกลับ